Privacybeleid

Confiserie Léopold bvba neemt de bescherming van de persoonsgegevens van de Gebruikers zeer ernstig. Het doel van deze Privacy Policy is U te informeren over welke informatie wordt verzameld, hoe wij deze zullen gebruiken, en hoe u deze kan wijzigen of verwijderen

Confiserie Léopold bvba behoudt zich het recht om de Privacy Policy te wijzigen. Indien u omwille van de aanpassingen uw persoonlijke informatie wenst te verwijderen, kan dit conform Paragraaf 2.

Definities van termen gebruikt in deze Privacy Policy kan u vinden in artikel 14 van de Algemene Voorwaarden door hier te klikken.

Verzamelde informatie en gebruik

De persoonlijke gegevens die U ons bezorgt, worden verwerkt in een database beheerd door Confiserie Léopold bvba, naamloze vennootschap, gevestigd te 7850 Enghien, met maatschappelijke zetel te Rue du chateau 25 en is geregistreerd onder het BTW nummer 0500 922 252Confiserie Léopold bvba gebruikt Uw gegevens om de overeenkomst te kunnen voeren en voor eigen marketingdoeleinden.

Onder "Persoonlijke informatie" wordt verstaan: uw naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres, kredietkaartnummer, enz. Deze informatie wordt verzameld wanneer U intekent op onze nieuwsbrief of andere infovelden invult, wanneer U deelneemt aan een wedstrijd of wanneer U een online bestelling plaatst. Confiserie Léopold bvba verwerkt tevens informatie met betrekking tot welke pagina's worden bezocht op de Site ("tracking") om zo aan de noden en wensen van de Gebruiker te voldoen.

Corrigeren of verwijderen van informatie

Beveiliging van persoonlijke informatie

Confiserie Léopold bvba stelt alles in het werk om de Gebruikersgegevens te beschermen. Een betaling via een kredietkaart zal enkel worden opgeslagen via Ogone, de voornaamste PCI goedgekeurde Europese leverancier van betalingsdiensten. Overige persoonlijke informatie zal naar de databank van Confiserie Léopold bvba worden overgebracht via SSL (Secure Sockets Layer).

Cookies plaatsen en IT informatie opslaan

De Site maakt gebruik van "cookies". Een cookie is een klein blokje gegevens die onze server op Uw PC plaatst met als doel de bestellingsprocedure te vergemakkelijken. Voor meer informatie met betrekking tot "cookies" wordt verwezen naar : www.allaboutcookies.org. Wordt U doorgestuurd naar ons via een partner (affiliate), dan plaatsen wij een cookie teneinde een nauwkeurige tracking toe te laten. Onze Site herkent de homeservers van bezoekers, maar niet hun e-mailadressen.

Bijkomend zullen wij het IP adres van uw Internet Provider opslaan in onze web logs, samen met het browser type, het operating system en de bezochte pagina's op de Site.

Kinderen

Kinderen (jonger dan 13 jaar) mogen onder geen enkele omstandigheid gebruik maken van onze diensten. Jongeren (tussen 13 jaar dan 18 jaar) mogen geen persoonlijke informatie doorsturen, of bestellingen plaatsen en kunnen dus enkel gebruik maken van de diensten van de Site onder toezicht en goedkeuring van de ouders of voogd.

Confiserie Léopold bvba aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebruik van deze site door kinderen en jongeren en behoudt zich het recht voor om bestellingen geplaatst door kinderen of jongeren te weigeren.

Links

Mogelijks zal u links vinden op de Site naar andere websites. Zodra u evenwel de Site verlaat is de Privacy Policy van Confiserie Léopold bvba niet meer van toepassing. Confiserie Léopold bvba is onder geen enkel beding verantwoordelijk voor de informatie op een andere website.

Privacy Policy aanvaarden

Deze Privacy Policy voorziet u van al de informatie noodzakelijk om de keuze te kunnen maken of U deze Site wenst te gebruiken en dus uw persoonlijke informatie naar Confiserie Léopold bvba wenst te verzenden. Door op de Site te vertoeven en elektronisch met ons te communiceren, erkent en aanvaardt U de Privacy Policy. Automatisch gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonlijke informatie zoals die in deze Privacy Policy wordt omschreven.

Vragen ?

Voor vragen kan u steeds terecht bij Confiserie Léopold bvba op volgend e-mailadres : info@confiserieleopold.com of Confiserie Léopold sprl, Rue du chateau, 25 - 7850 Enghien-België.